Hướng dẫn sử dụng hệ thống Vedubot

 I. Hướng dẫn chung


  1. Truy cập và đăng nhập vào hệ thống Vedubot (trực tiếp)
  2. Xem và sử dụng thư viện Vedubot

 II. Hướng dẫn dành cho học sinh


  1. Xem bài học trên hệ thống
  2. Làm và nộp bài tập trên hệ thống

 III. Hướng dẫn dành cho giáo viên


  1. Thêm học sinh vào khóa học
  2. Điểm danh học sinh trong khóa
  3. Chấm điểm bài tập của học sinh

Sửa lần cuối: Thứ ba, 13 Tháng bảy 2021, 6:21 PM